Laddstationer

Att ladda sin bil via en laddstation innebär en trygg, säker och kostnadseffektiv laddning med ett miljövänligt bränsle.

Image by Andrew Roberts

Vi levererar laddstationer

Alltek AB erbjuder ett stort urval av laddstationer för bilar, med välkända tillverkare som håller god kvalité, som ABB, Garo, Defa med flera.

Alltek AB har samarbetsavtal med flera aktörer på marknaden som kan koppla laddstationer till olika betallösningar för debitering av förbrukad el, som:

  • via fastighetsförvaltaren

  • via kortbetalning

  • via fritt debiteringssystem till BRF:n

  • via fristående debiteringssystem direkt till slutkund

  • eller genom en kombination av alla alternativ.

Valet av laddstation och betallösning beror på ert behov.