Kvalitet för Alltek AB...

...är att alltid leverera produkter och tjänster med rätt kvalitet som motsvarar våra kunders förväntningar, behov och krav. Vår målsättning är att varje kund i varje uppdrag blir en nöjd kund.

...ska genomsyra allt vi gör från första kundkontakt till färdig leverans. Vi väljer alltid kvalitets medvetna leverantörer.

...är varje medarbetares ansvar och skall prägla varje enhets hela verksamhet genom stort engagemang och hög kompetens. Ansvarsfördelningen för kvalitet är klar och entydig.

...innebär att vi satsar på ständig förbättring genom utveckling, utbildning och systematisk erfarenhetsåterföring.

Efter större entreprenader genomför vi byggavslutsmöten med våra kunder där vi diskuterar vad som kan förbättras i kommande projekt.

VD Patrik Boberg


Frågor?

Frågor gällande kvalitet och miljö besvaras av områdesansvarig Patrik Boberg, 070-569 36 99