Miljöpolicy

Alltek AB skall erbjuda installationslösningar och tjänster som uppfyller kundens och samhällets miljökrav och som fortlöpande skall utvecklas för minskad energiförbrukning och miljöbelastning.

Detta uppnår Alltek AB genom att:

  • Kontinuerligt förbättra miljöarbetet med tydliga mål och en löpande uppföljning av uppnådda resultat.
  • Verka för att företagets leverantörer och samarbetspartners tillhandahåller miljöanpassade produkter och tjänster.
  • Alla medarbetare utbildas och motiveras att utöva sitt arbete på ett miljömässigt och ansvarsfullt sätt.
  • Kontinuerligt ta del av forskning och utveckling inom miljöområdet.
  • Minimera miljöbelastningen från transporter och maskiner.
  • Vid totalentreprenader där vi ansvarar för projektering ska vi ställa relevanta miljökrav så att våra slutkunder kan känna sig trygga.
  • Betrakta lagar och andra myndighetsvillkor som minimikrav.

Frågor?

Frågor gällande kvalitet och miljö besvaras av områdesansvarig Patrik Boberg, 070-569 36 99